KemI föreslår åtgärder...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

KemI föreslår åtgärder för giftfri vardag

14 juni 2012

Kemikalieinspektionen (KemI) kommer i januari 2013 att lämna en delredovisning om arbetet med handlingsplanen för en giftfri vardag. Men KemI har redan nu identifierat ett antal åtgärder som skulle bidra till att minska de kemiska riskerna i vardagen. Förslagen presenteras i ett PM som lämnas över till Regeringskansliet.

Åtgärderna skulle också vara ett steg på vägen mot riksdagens miljömål Gifttfri miljö. Bland åtgärdsförslagen finns:

  • Öka satsningen på forskning. KemI vill bland annat att forskningen om vilka hälso- och miljörisker som kemikalier kan orsaka förstärks med 15 miljoner kronor per år i 6 år.
  • Utveckla EU:s kemikalieregler. Bland annat behöver EU:s kemikalieförordning Reach utvecklas vad det gäller bedömningen av hela grupper av kemikalier. Idag är många av begränsningarna i Reach baserade på att ämnen riskbedöms ett i taget.
    (Se även Rapport 1/12 "Bättre EU-regler för en giftfri miljö")
  • Stärk tillsynen i Sverige och EU. Vikten av att myndigheter i Sverige och EU har resurser att kontrollera förekomsten av farliga ämnen i konsumentvaror är en punkt som framhålls.

Läs mer om förslagen i KemI:s PM

Delredovisningen som kommer 2013 kommer att innehålla ytterligare förslag på åtgärder.

 

Kontakt