Forum för Giftfri milj...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Forum för Giftfri miljö 2010

24 mars 2011

Kemikalieinspektionens konferens med fokus på kemikalier i varor ägde rum den 18 november 2010 på Summit Solna Gate i Solna.

Under dagen diskuterades aktuella kemikaliefrågor, forskning, tillsyn, vad som sker inom EU och internationellt och vilka förändringar som behövs för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Sex delseminarier anordnades:

  • Hur får företag och konsumenter information om kemikalier i varor?
  • Exempel på substitution av farliga kemikalier.
  • Vilka nya EU-regler kan vi förvänta oss som berör kemikalier i varor?
  • Hur kan tillsynen över kemikalier i varor förbättras?
  • Hur kan forskningen ge det stöd som beslutsfattare och andra behöver?
  • Kemikalier och klimat – två ödesfrågor som behöver gemensam strategi.

Som avslutning visades filmen Underkastelsen med efterföljande diskussion där Stefan Jarl medverkade.

 

Kontakt

Karin Abrahamsson
Presskontakt