Echa föreslår förbud m...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Echa föreslår förbud mot 1,4-diklorbensen
i toalettblock och luftrenare

25 juni 2012

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på Echas förslag om förbud mot 1,4-diklorbensen i luftrenare och toalettblock.

Den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa välkomnar synpunkter senast den 19 december 2012. Echa har på Europeiska kommissionens uppdrag tagit fram ett förslag på hur förbudet kan se ut.

1,4-diklorbensen är klassificerat som cancerframkallande. Det kan också påverka njurarna och luftvägarna. Studier har visat att de som använder luftrenare och toalettblock med ämnet i, eller jobbar i miljöer där det används, utsätts för ämnet i halter som ligger över vad som anses som säkra nivåer.

Luftrenare och toalettblock med 1,4-diklorbensen används främst på allmänna toaletter. I Sverige är ämnet förbjudet sedan ca 20 år tillbaka.

För att underlätta arbetet i Echas kommittéer välkomnas synpunkter så tidigt som möjligt. Läs mer på Echas webbplats

Läs mer om Reach
Från Ordboken
 • Reach -

  Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.
  Förordning (EG) nr 1907/2006.
  System för registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier. Introducerades med EU:s vitbok om strategi för den framtida kemikaliepolitiken.

 • Echa -

  European Chemicals Agency.
  Europeiska kemikaliemyndigheten.