De nya reglerna om lek...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

De nya reglerna om leksakers säkerhet
– myndigheterna informerar och kontrollerar

8 juni 2012

Kemikalieinspektionen (KemI) driver under 2012 och 2013 projektet "En effektiv och ökad marknadskontroll av farliga ämnen i leksaker och barnartiklar". Projektet är ett samarbete mellan KemI, Konsumentverket och Elsäkerhetsverket och är en del av KemI:s handlingsplan för en giftfri vardag.

Det har kommit nya strängare EU-regler om leksakers säkerhet. De regler som handlar om kemiska ämnen i leksaker börjar gälla sommaren 2013. Övriga regler genomfördes i svensk lagstiftning redan den 20 juli 2011.

I projektet ska myndigheterna kontrollera att de nya reglerna följs genom tillsynsbesök och varuprover. Företagen kommer också att få visa hur de arbetar för att följa övriga regler som finns om kemikalier i leksaker, till exempel Reach-förordningen och RoHS-direktivet.

Leksaker ska analyseras

Våren 2012 kommer leksaker att hämtas in från ett tjugotal företag. Leksakerna ska sedan analyseras och genomgå provning under sommaren. Under hösten gör myndigheterna uppföljande besök hos företagen då deras systematiska arbete för att uppfylla reglerna kommer att inspekteras.

I projektet arbetar myndigheterna gemensamt för att ta fram riktad information till branschen angående leksakers säkerhet. Informationen kommer att vara både webbaserad och bestå av informationsträffar.

 

Kontakt

Kemikalieinspektionen

Frida Ramström
08-519 41 203
frida.ramstrom@kemi.se

Karin Alkell
08-519 41 126
karin.alkell@kemi.se

Elsäkerhetsverket

Margaretha Willbergh
0550-851 47
margareta.willbergh@elsakerhetsverket.se

Katarina Olofsson
0550-851 44
katarina.olofsson@elsakerhetsverket.se

Konsumentverket

Anna Ekegren
054-19 40 25
anna.ekegren@konsumentverket.se

Per-Olov Sjöö
054-19 40 72
per-olov.sjoo@konsumentverket.se