EU-länkar
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

EU-länkar

EU-institutioner och organ

Europa - EU:s webbportal.

Europeiska unionen en översikt

Europeiska kommissionen

Kommissionsledamöterna

Kommissionens representation i Sverige

Kommissionens avdelningar

Europeiska Unionens Råd 

Europaparlamentet
Ledamöter i parlamentet | Informationskontoret i Sverige

CURIA - Domstolen

Italienska ordförandeskapets webbplats

EU-myndigheter

Echa - European Chemicals Agency
Europeiska kemikaliemyndigheten, Helsingfors.

EEA - European Environment Agency
Europeiska miljöbyrån, Köpenhamn.

Efsa - European Food Safety Authority
Europeiska myndigheten för säkra livsmedel, Parma.

EU-OSHA - European Agency for Safety and Health at Work
Europeiska arbetsmiljöbyrån, Bilbao.

EMEA - European Medicines Agency
Europeiska läkemedelsmyndigheten, London.

Lagstiftning

EUR-Lex
Ingång till EU-rätten.

Register över gemenskapens lagstiftning
Område 15. Miljö, konsument- och hälsoskydd 

Pre-Lex
I denna databas kan man följa beslutsprocessen mellan kommissionen och de andra EU-institutionerna. Man kan se i vilket skede ett ärende befinner sig och vilka aktörer som är involverade.

OEIL
Denna databas analyserar och följer EU:s interinstitutionella beslutsprocess, Europaparlamentets roll i utarbetandet av EU-lagstiftningen och verksamhetsområdena för de institutioner som är inblandade i beslutsförfarandet.

SCAD
Sammanfattning av lagstiftningen.

CLEEN - Chemical Legislation European Enforcement Network.
Ett fristående nätverk mellan myndigheter i EU som har kemikalietillsyn.

Nyheter

EU Newsroom
De senaste pressmeddelandena.

Rapid
Kommissionens dagliga pressmeddelanden.

Envi-News
Nyhetsbrev från Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor.

Science for Environment Policy, DG Environment News Alert Service

Officiella dokument

EU-handlingar

Register över kommittéhandlingar

Institutionernas handlingar
Grönböcker | Vitböcker

Fördragen
Ger överblick över EU:s fördrag samt länkar till fullständiga texter.

BTJ-gruppen
Svensk återförsäljare av EU-dokument.

Senast granskad
2014-07-01
Skapad
2011-10-12