Reach
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Kontakta Reach-upplysningen


Reach-upplysningens uppgift är att ge vägledning i fråga om ansvar och skyldigheter enligt Reach-förordningen.

Vänligen notera att Kemikalieinspektionens svar inte ska uppfattas som bindande förhandsbesked och att den slutliga tolkningen av förordningstexten endast kan göras av EU-domstolen.

Sektorsspecifika frågor bör i första hand ställas till berörd branschorganisation. Frågor om enskilda ämnen bör ställas till leverantören av ämnet.

Reach-upplysningen nås med e-post. Vänligen använd formuläret nedan för att ställa e-postfrågor.

Under perioden 1 juli till 8 augusti kan svarstiden bli längre än de fem arbetsdagar som normalt är vårt mål. I brådskande fall ber vi dig att istället skicka din fråga till kemi@kemi.se.

(Läs om behandling av personuppgifter)

Reach-upplysningen


Meddelande: *

Dina kontaktuppgifter