Forum för informations...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Forum för informationsutbyte (SIEF)

I Reach-förordningen finns bestämmelser om att Forum för informations­utbyte (SIEF) ska bildas inför registrer­ingen av ett ämne. Ett SIEF ska bildas för varje ämne. Alla som har förhandsregistrerat ett enskilt ämne blir medlemmar i samma SIEF. Syftet med SIEF är att underlätta gemen­samt utnyttjande av befintliga data om ämnen bland annat för att undvika djurförsök.

Den viktigaste uppgiften för ett SIEF är att samla in och utbyta informa­tion inför Reach-registreringen. Deltagarna i ett SIEF ska också enas om klassificering och märkning av ämnet och tillsammans identifiera behovet av eventu­ella ytterligare studier.

Varje SIEF ska vara fullt verksamt till den 1 juni 2018.

Vid registrering av högvolymämnen (minst 1000 ton per år) och ämnen med de farligaste egenskaperna kommer det att krävas en stor mängd data. Den 30 november 2010 är sista datum för registrering av dessa ämnen. Arbetet med att ta fram data kan vara omfattande och ta lång tid. Det är därför hög tid att nu börja arbetet med att bilda SIEF så att informationsutbytet kan påbörjas.

Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa har i nära samarbete med industrin och kommissionen startat en kampanj för att höja medveten­heten om SIEF och ge vägledning till att bilda forum. I denna kampanj medver­kar även medlemsländernas myndigheter genom att ha infor­mation på sina respektive webbplatser.

Mer information finns här:

Echas rekommendationer till de ledande registranterna. Se Echas pressmeddelande.

Echas startsida för webbplatsinformation på svenska om SIEF.

Vägledningsdokument och frågor och svar (FAQ) är på engelska.
FAQ - frågor och svar. Frågor om SIEF finns i avsnitt 9: Data sharing.

KemI:s sammanställning av frågor och svar om SIEF.

Principer för SIEF. Faktablad.

Komma igång i forumen för informationsutbyte. De bästa tipsen. Faktablad.

Guidance on data sharing. Vägledning om gemensamt utnyttjande av data.

Vägledning om registrering.

Frågor och svar om gemensamt utnyttjande av data och tvister i anslutning till detta.

Information och vägledning om SIEF kan även finnas på både svenska och europeiska branschorganisationers webbplatser.

Skapad
2011-03-20