Förslag till nya begrä...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Förslag till nya begränsningar inom Reach

Behöriga myndigheter för Reach inom EU kan på eget initiativ utarbeta underlag för förslag till begränsningar. Även Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, kan på begäran från Europeiska kommissionen föreslå begränsningar.

Kemikalieinspektionen arbetar för närvarande med följande förslag till begränsningar inom Reach:


Skapad
2012-05-09

Förslag till nya begränsningar inom Reach


Cas-nr
Eg-nr
Synonymer
Smältpunkt
Kokpunkt
Ångtryck
Vattenlöslighet

Behöriga myndigheter för Reach inom EU kan på eget initiativ utarbeta underlag för förslag till begränsningar. Även Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, kan på begäran från Europeiska kommissionen föreslå begränsningar.

Kemikalieinspektionen arbetar för närvarande med följande förslag till begränsningar inom Reach:

Kontakt

Om du har frågor om Kemikalieinspektionens begränsningsarbete, vänligen sänd e-post till kemi@kemi.se. Ange om frågan gäller nonylfenol eller bly.
 

Mer hos Echa

Nonylfenol och nonylfenoletoxylater

Bly och blyföreningar

Echas avsiktsregister

Begränsningsprocessen i Reach