Övrig rätt
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Övrig rätt

Lagar är regler som alla i ett land måste följa. När riksdagen har beslutat om en lag kan den bara ändras eller upphävas genom att riksdagen beslutar om en ny lag. Regeringen kan också besluta om regler. Sådana regler kallas förordningar.

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar.

Riksdag och regering har gett vissa statliga myndigheter rätt att besluta om föreskrifter inom sitt verksamhetsområde. Myndighetsföreskrifterna publiceras i den författningssamling som hör till myndigheten. Kemikalieinspektionens föreskrifter har beteckningen KIFS.

Lagar

Lag (2011:579) om leksakers säkerhet.

Produktsäkerhetslag (2004:451)

Lag (1998:811) om införande av miljöbalken.

Miljöbalk (1998:808).

 

Svenska förordningar

Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.

Förordning (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter.

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Förordning (2011:703) om leksakers säkerhet.

Miljötillsynsförordning (2011:13).

Förordning (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen.

Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Förordning (2007:19) om PCB m.m. 

Förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel.

Produktsäkerhetsförordning (2004:469).

Förordning (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön.

Förordning (2000:338) om biocidprodukter

Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

 

Andra myndighetsföreskrifter

Senast granskad
2014-06-16
Skapad
2011-02-09