Övergångsbestämmelser ...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Övergångsbestämmelser i CLP

Eftersom CLP är en EU-förordning gäller den direkt i hela EU utan att först översättas i nationella regler. För att företagen ska kunna anpassa sig till de nya reglerna införs CLP stegvis under en övergångsperiod.

Under perioden fram till 1 juni 2015 gäller CLP och KemIikalieinspektio­nens föreskrifter om klassificering och märkning (KIFS 2005:7) parallellt. (KIFS 2005:7 inför EU:s ämnes- och preparatdirektiv (direktiv 67/548/EEG respektive 1999/45/EG) i svenska regler.

Senast den 1 december 2010 måste företagen ha klassificerat enligt CLP när det gäller ämnen och senast den 1 juni 2015 när det gäller blandningar.

 

Klassificering av ämnen

Företagen måste fram till och med den 1 juni 2015 fortsätta att klassifi­cera sina ämnen enligt KIFS 2005:7. Det är dessutom obligatoriskt att klassificera enligt CLP.

Det betyder att det blir dubbel klassificering, dvs. att både klassificering enligt KIFS 2005:7 och enligt CLP måste finnas med i säkerhetsdata­bladet fram till den 1 juni 2015. Den 1 juni 2015 upphör KIFS 2005:7 att gälla.

 

Klassificering av blandningar

Företagen måste klassificera blandningar enligt KIFS 2005:7 fram till och med den 1 juni 2015. Den 1 juni 2015 upphör KIFS 2005:7 att gälla. Då ska blandningarna enbart klassificeras enligt CLP.

Klicka för större bild. Nytt fönster.

Bild: Tidslinje för successivt införande av nya regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar (klicka för större bild).

* Undantag är ämnen som redan är utsläppta på marknaden och befinner sig i leverantörskedjan ("på hyllorna") före den 1 december 2010. De behöver inte packas om och ommärkas förrän den 1 december 2012.

** Undantag är blandningar som redan är utsläppta på marknaden och befinner sig i leverantörskedjan ("på hyllorna") före den 1 juni 2015. De behöver inte packas om och ommärkas förrän den 1 juni 2017.

*** Gäller inte aerosolbehållare (sprejburkar), se information hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap: Märkning av aerosolbehållare

KIFS 2005:7 inför EU:s ämnes- och preparatdirektiv (direktiv 67/548/EEG respektive 1999/45/EG) i svenska regler.

 

Märkning och förpackning

Då ämnen och blandningar som släpps ut på marknaden klassificeras enligt CLP ska de också förpackas och märkas enligt CLP. Undantag är leveranser av ämnen före den 1 december 2010 och leveranser av blandningar före den 1 juni 2015. De behöver inte märkas om och omförpackas förrän den 1 december 2012 (ämnen) respektive 1 juni 2017 (blandningar).

OBS! Senare leveranser av samma ämne eller blandning omfattas inte av undantaget.

 

Bestämmelser om säkerhetsdatablad i Reach

CLP ändrar delar av Reach-förordningen. Bland annat berör detta reglerna i Reach avdelning IV om säkerhetsdatablad. Reglerna om säkerhetsdatablad anpassades till övergångsbestämmelserna i klassificeringsförordningen samtidigt som denna trädde i kraft.

Läs mer om säkerhetsdatablad.

Senast granskad
2013-07-05
Skapad
2011-10-07