Faro- och skyddsangive...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Faro- och skyddsangivelser samt risk- och skyddsfraser

Information om kemiska produkters hälso- och miljöfarliga egenskaper ska förmedlas genom märkning av produkten.

Enligt CLP-förordningen ska farliga produkter märkas med faropiktogram, signalord, aktuella faroangivelser samt skyddsangivelser.

Faroangivelser talar om på vilket sätt produkten är farlig. Skyddsangivelser talar om hur man skyddar hälsa och miljö.

Här finns utdrag ur CLP-förordningen med faro- och skyddsangivelser på svenska (ur bilaga III respektive bilaga IV i CLP).

Faroangivelser enligt CLP-förordningen.

Skyddsangivelser enligt CLP-förordningen.

 

Enligt KIFS 2005:7 ska leverantören märka produkten med farosymboler, aktuell riskfras samt skyddsfras.

I märkningen ska finnas:

  • symbol(er) och farobeteckning
  • riskfraser, som talar om på vilket sätt produkten är farlig
  • information och skyddsfraser, som talar om hur man skyddar hälsa och miljö.

Riskfraser på svenska och engelska.

Skyddsfraser på svenska och engelska.

Senast granskad
2014-08-14
Skapad
2011-09-25
Kontakt