KIFS
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS)

Kemikalieinspektionen har tre grundföreskrifter. Dessa ändras genom ändringsföreskrifter som finns förtecknade under respektive grundföreskrift.

Informationen som gavs genom allmänna råd till föreskrifterna ges nu på annat sätt, till exempel genom information på webbplatsen och genom faktablad.

Förteckning över Kemikalieinspektionens föreskrifter den 17 februari 2014 

 

Senast granskad
2014-02-20
Skapad
2011-02-18
Kontakt
Beställ föreskrifter

Tryckta versioner av Kemikalieinspektionens föreskifter (KIFS) kan köpas genom:

Norstedts Juridik AB/Fritzes
106 47 Stockholm
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 91