KIFS 2008:3
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel

Konsoliderad föreskrift

KIFS 2008:3 konsoliderad till och med KIFS 2014:1.

Grundföreskrift

KIFS 2008:3

 

Ändringsföreskrifter

FöreskriftÄndring

KIFS 2014:4

Bilagorna 3 och 6 (saluförbud och användningsförbud för bekämpningsmedel, utvidgade användningsområden för godkända växtskyddsmedel).

PM om ändringsföreskriften 

KIFS 2014:1

Rättelseblad

Bilagorna 3 och 6 (saluförbud och användningsförbud för bekämpningsmedel, utvidgade användningsområden för godkända växtskyddsmedel). Bilaga 12 ska upphöra att gälla.

PM om ändringsföreskriften

KIFS 2013:3

 

4 kap. 4 a §, 5, 9-10, 13, 15-20 och 22-25 §§, rubrikerna före 22 respektive 23 §§ samt bilaga 9, 10 och 11 ska upphöra att gälla,
1 kap. 1-2 §§, 2 kap. 1-2 och 8 §§, 4 kap. 1-2, 4, 4 a och 12 §§, rubriken till 4 kap. samt bilaga 3 till föreskrifterna ska ha ny lydelse,
ny 2 kap. 1 a § (biocider)

Remissen
PM om ändringsföreskriften

KIFS 2013:2

Rättelseblad

Bilagor 3, 6 och 10 (saluförbud, användningsförbud, utvidgade användningsområden för godkända växtskyddsmedel, verksamma ämnen som får ingå i viss produkttyp av biocidprodukter)

PM om ändringsföreskriften

KIFS 2012:5

Bilagor 3, 6 och 10  (saluförbud, användningsförbud, utvidgade användningsområden för godkända växtskyddsmedel, verksamma ämnen som får ingå i viss produkttyp av biocidprodukter)

PM om ändringsföreskriften

KIFS 2012:2

Bilagor 3, 6 och 10 (saluförbud, användningsförbud, utvidgade användningsområden för godkända växtskyddsmedel, verksamma ämnen som får ingå i viss produkttyp av biocidprodukter)

PM om ändringsföreskriften

KIFS 2011:5

Bilagor 3, 6 och 10 (saluförbud, användningsförbud, utvidgade användningsområden för godkända växtskyddsmedel, verksamma ämnen som får ingå i viss produkttyp av biocidprodukter)

PM om ändringsföreskriften

KIFS 2011:4

3 kap. 1-2, 6-10 och 12-18 §§, samt bilaga 7 och 8 upphör att gälla, 1 kap. 1-2 §§, 2 kap. 3-4, 7-8 och 11-12 §§, 3 kap. 3-5, 11 och 12 §§, rubr. närmast före 3 kap. 3 §, 3 kap. 4 § och 3 kap 11 § samt ny bilaga 1 (mängduppgifter, tillståndskrav, undantag, mindre användningsområde, märkning, parallellhandelstillstånd, effektivitetstester).

PM om ändringsföreskriften.

KIFS 2011:2

2 kap. 8 §, bilagor 3, 6, 10 och 11 (saluförbud, användningsförbud, bekämpningsmedel, utvidgade användningsområden växtskyddsmedel, verksamma ämnen biocidprodukter, lågriskbiocidprodukter).

PM om ändringsföreskriften.

KIFS 2011:1

Bilaga 3.

KIFS 2010:8

Rättelseblad

Bilagor 6, 7, 8 och 9 (växtskyddsmedel, biocidprodukter).

PM om ändringsföreskriften.

KIFS 2010:3

4 kap. 4 §, bilaga 3, 4, 6, 7 och 8. (bekämpningsmedel, växtskyddsmedel).

PM om ändringföreskriften

KIFS 2010:2

2 kap. 10 §, bilaga 5 och 13 upphör att gälla, 2 kap. 8 §, 4 kap 1, 4, 6 och 9 §§, bilaga 3, 4, 6 och 8 ändrad lydelse, ny 4 kap 4a § (bekämpningsmedel, biocidprodukter). 

PM om ändringföreskriften

KIFS 2010:1

Bilaga 3, 6, 7, 8, 10 och 13.

PM om ändringsföreskriften.

KIFS 2009:8

Bilaga 3, 6, 7, 8, 10 och 13.

PM om ändringsföreskriften

KIFS 2009:7

Rättelseblad

Bilaga 3, godkännanden som upphör. 

KIFS 2009:5

1 kap. 1 §, 3 kap 9 §, 4 kap. 22 § samt bilaga 1 och 2 (märkning av växtskyddsmedel och biocidpro­dukter).

KIFS 2009:1

Bilagorna 3, 6, 7, 8, 10 och 13.

 

Engelsk översättning

KIFS 2008:3 konsoliderad till och med KIFS 2011:1.

Senast granskad
2014-06-10
Skapad
2011-02-08

Beslut avseende icke godkända och godkända verksamma ämnen i växtskyddsmedel - PM

Från Ordboken
  • Grundförfattning -

    Ny författning eller föreskrift som ges ut för första gången.

  • Ändringsförfattning -

    En författning som ändrar en tidigare utgiven författning kallas för ändringsförfattning.

  • Konsoliderad version -

    Sammanställning av en version av regeltext där alla ändringsförfattningar är inlagda på rätt plats i grundförfattningen.

Kontakt