Samråd om bly i varor ...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Samråd om bly i varor för konsumentbruk

18
juni
Tillbaka till kalendern

Samråd om bly i varor för konsumentbruk

Kemikalieinspektionen inbjuder till möte för samråd med berörda intressentorganisationer med anledning av pågående arbete med att utarbeta ett förslag till begränsning av bly i varor avsedda för konsumentbruk. 

Kemikalieinspektionen har anmält till Echa att vi har för avsikt att arbeta för ytterligare begränsningar av bly i varor avsedda för konsumentbruk.

Avsikten med mötet är
  • Informera om avsikterna med att begränsa bly i konsumentvaror.
  • Diskutera informationsluckor avseende förekomsten av bly och blyföreningar i varor som är avsedda för konsumenter.
  • Samla information om innovationer och tillgängliga alternativ till bly och blyföreningar i varor som är avsedda för konsumenter.
  • Diskutera arbetsformerna för samrådet.

Vänligen anmäl ditt intresse att delta i mötet genom att lämna dina uppgifter i anmälningsformuläret. 

 

Program

 

Anmälningsformulär

Sista anmälningsdag är 11 juni 2012

Tid
2012-06-18 12:30
2012-06-18 17:00
Plats
Kemikalieinspektionen, Esplanaden 3A, Sundbyberg, Stockholm
Deltagaravgift
Mötet är kostnadsfritt.
Kontakt

Om du inte har möjlighet att delta på mötet, men är intresserad av att få information eller delta i samrådet på annat sätt, vänligen lämna dina kontaktuppgifter i anmälningsformuläret.

Mötet kommer att hållas på engelska.

Vägbeskrivning till Kemikalieinspektionen

Mer information om samrådet

Bakgrundsinformation