Regional nivå
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Regional nivå

Kemikalieinspektionen (KemI) bedriver samarbetsprojekt i följande regioner: Östra Europa, Asien, Afrika.

Sydostasien

Sedan 2007 leder Kemikalieinspektionen ett regionalt samarbete i Sydostasien. Programmet "Towards a non-toxic environment in Southeast Asia" (För en giftfri miljö i Sydostasien) ska främja en god kemikaliehantering. Till en början ligger tyngdpunkten på den omfattande användningen av mycket farliga bekämpningsmedel men gradvis har aktiviteter för andra kemikalier ökat.

Insatserna omfattar utbildning av bönder och utveckling av nya jordbruksmetoder. Men även åtgärder för att introducera biologisk mångfald och kemikaliesäkerhet på skolschemat samt att ta fram lagstiftning och förbättra tillsynen. Allt för att gagna en bra kemikaliehantering och minskade risker för människors hälsa och miljön.

Samarbetsparter är Kemikalieinspektionen, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Pesticides Action Network Asia and the Pacific (PAN AP) och The Field Alliance (TFA). De flesta aktiviteterna genomförs i nära samarbete med regeringarna i Kambodja, Kina, Laos, Myanmar och Vietnam.

Insatserna planeras i samarbete med och finansieras via Sida till juli 2018. Från sommaren 2014 kommer Kemikalieinspektionen att ha en expert stationerad i Bangkok för programmets räkning.

Kontakt

Södra Afrika

2006 inledde Kemikalieinspektionen ett regionalt samarbete i Afrika. Först via samarbetet "Towards a non-toxic environment in English-speaking Africa" (För en giftfri miljö i de engelskspråkiga Afrika), som genomfördes i samarbete med sekretariatet för Baselkonventionen i Genève 2007-2010.

Baserat på detta utfördes samarbetet “Support Project for Chemicals management in English Speaking African Countries” (Projekt för förbättrad kemikaliekontroll i de engelskspråkiga afrikanska länderna) under 2011-2013. Samarbetspartner är Africa Institute som är Baselkonventionens regionala center för de engelskspråkiga afrikanska länderna.

Projektet bestod av två delar; en del där de legala och institutionella förutsättningarna för kemikaliekontroll i de deltagande länderna undersöktes och en del där informations- och utbildningsinsatser genomfördes för att ge förutsättningar för en förbättrad kemikaliekontroll. Detta gjordes främst genom att fem regionala workshoppar med olika inriktning genomfördes i olika länder (Botswana, Lesotho, Namibia, Mauritius och Zambia). Inriktningarna på dessa var bland annat att ge kunskap om behovet av lagstiftning och en fungerande kemikaliekontroll och dess olika delar, det Globala Harmoniserade Systemet (GHS) för klassificering och märkning, regler vid transport mellan länder samt att diskutera de legala förutsättningarna i länderna, kunskapsspridning och samarbete mellan länderna.

Kontakt

Senast granskad
2014-07-18
Skapad
2011-07-15