Avslutade projekt
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Avslutade projekt

Giftinformationscentraler

Kemikalieinspektionen (KemI) har samarbetat med det internationella programmet för kemikaliesäkerhet (IPCS) vid WHO i ett projekt som med finansiellt stöd från Sida hjälpt till att bygga upp giftinformationscentraler i sju afrikanska länder.

Överenskommelsen omfattade även hjälp till befintliga afrikanska giftcentraler samt förstärkning av INTOX globala nätverk av giftcentraler och åtgärder för att utnyttja INTOX datahanteringssystem bättre så att arbetet med att samla in harmoniserade uppgifter om exponering av människor underlättas.

Finansiellt stöd gavs 2007 och projektet slutrapporterades i januari 2011.

I sin slutrapport till KemI skriver WHO att flertalet av aktiviteterna som genomförts har fortsatt betydelse för att stärka utvecklingsländers kapacitet att hantera kemikalier och förgiftningar orsakade av kemikalier även efter det att programmet avslutats.

Kontakt: Maria Delvin 

 

Baltic Environment Forum

Kemikalieinspektionen (KemI) har stött Baltic Environment Forum, BEF, som är en organisation under de baltiska miljöministerierna.

Ett projekt, kallat BTox-projektet, bedrevs i samarbete mellan KemI, Estland, Lettland och Litauen. Syftet var att förbättra utbildningen i toxikologi i de baltiska länderna och att bemöta kraven på expertis vid offentliga institutioner och universitet.

De erfarenheter som uppnåddes är i allmänhet tillämpbara på länder med mindre utvecklad kemikaliekontroll.

KemI använder BTox-begreppet i samarbetsprojekt med utvecklingsländer och länder med ekonomier under utveckling.

Relevant information om projektet finns under webbplatsen för BTox-projektet.

Skapad
2011-09-13
Kontakt
Läs mer