Global nivå
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Global nivå

Kemikalieinspektionen (KemI) samarbetar med internationella organisationer såsom UNDP, UNEP, FAO och IPCS. Samarbetet innebär att finansiellt stödja och bidra med expertis till arbetsmöten, samt att utveckla vägledningsdokument med mera.

I det globala arbetet med kemikaliehantering inriktar sig KemI på arbetet med att införa kemikaliekonventionerna och den globala kemikaliestrategin (SAICM).

Genom samarbete med icke-statliga organisationer, stödjer KemI åtgärder för att medvetandegöra och bygga upp kapacitet i det civila samhället.

KemI deltar bland annat med att:

  • förbättra juridiska, tekniska och institutionella infrastrukturer för god kemikaliehantering i utvecklingsländer och länder med ekonomier under utveckling,
  • stödja global övervakning av långlivade organiska föroreningar (POPs) för att utvärdera effektiviteten av Stockholmskonventionen,
  • integrera god kemikaliehantering i nationella utvecklingsplaner baserade på FN:s milleniemål (Millenium Development Goals),
  • samarbeta om kemikalier med icke-statliga organisationer.

Skapad
2011-09-13