Vad ska jag göra om ja...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Vad ska jag göra om jag får problem med möss eller råttor?


Fråga :

Vad ska jag göra om jag får problem med möss eller råttor?

 


Svar :

Vid bekämpning av möss eller råttor bör man använda sig av en åtgärdstrappa, där man börjar med att förebygga problemet, sedan att fånga med mus- eller råttfälla och i sista hand att använda kemiska bekämpningsmedel.

Råttor är misstänksamma av sig och därför kan det vara svårare att bekämpa råttor än möss.

Om du får problem med möss eller råttor, kontakta gärna en yrkesmässig skadedjurbekämpare via ditt hemförsäkringsbolag eller fastighetsägaren.

Förebygga 

Täta öppningar där möss eller råttor kan ta sig in i byggnaden. Se även över ventilationskanaler, källare, vind och avloppsbrunnar. Möss behöver bara en springa på 7 mm för att ta sig in (råttor cirka 20 mm).

Städa undan matrester och avfall, det lockar till sig möss och råttor. Det gäller även på allmänna platser, som i parker och vid återvinningsstationer. Förvara mat och foder så att mössen inte kommer åt det, till exempel i kylskåp eller behållare.

Fånga

Använd mus- eller råttfälla. Följ instruktioner om var den ska placeras, vilka lockbeten som är lämpliga, hur ofta de ska kontrolleras etc.

Förgifta

Om inga andra metoder fungerar kan man i sista hand använda sig av kemiska bekämpningsmedel. De förgiftar möss och råttor, men kan också förgifta andra. Använd endast bekämpningsmedel som har godkänts av Kemikalieinspektionen. I Bekämpningsmedelsregistret kan du söka efter godkända bekämpningsmedel. Som konsument får du använda bekämpningsmedel i behörighetsklass 3.

Om du använder bekämpningsmedel, följ bruksanvisningen. Döda möss och råttor samt överblivet bekämpningsmedel kan vara miljöfarligt avfall. Hör efter med din kommun hur det avfallet ska hanteras. Vid misstanke om förgiftning, följ anvisningar om första hjälpen-åtgärder på förpackningen och kontakta Giftinformationscentralen eller sjukvården.

Yrkesmässiga skadedjursbekämpare med särskilt tillstånd från Folkhälsomyndigheten (före 2014 Socialstyrelsen) får använda kemiska bekämpningsmedel i behörighetsklass 1 So (Läs mer om behörighetsklasser). De har kunskap om säker och effektiv bekämpning med kemiska medel som mus- och råttgift. De har också kunskap om alternativa metoder.

Läs mer: Säkrare bekämpning av råttor och möss

 

Senast granskad
2014-04-14
Skapad
2012-05-14