Produkter som ska anmälas
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Produkter som ska anmälas


Fråga :

Vilka produkter ska jag anmäla till produktregistret?


Svar :

Anmälningspliktiga produkter anges med statistiskt tullnummer i bilaga till förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Produkterna ska anmälas om den årliga volymen är minst 100 kg per produkt. Produktanmälan ska lämnas senast den 28 februari året efter att tillverkningen eller införseln startat.

Tillbaka till föregående sida

Skapad
2011-03-03