Jag köpte ett bekämpni...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Jag köpte ett bekämpningsmedel som är godkänt men det finns inte med i bekämpningsmedelsregistret. Hur kan det komma sig?


Fråga :

Jag köpte ett bekämpningsmedel som är godkänt, det vill säga har ett registreringsnummer, men det finns inte med i bekämpningsmedelregistret. Hur kan det komma sig?


Svar :

Man kan marknadsföra identiska produkter under flera namn, s.k. ytterligare namn. En förteckning över registrerade ytterligare namn finnns i bekämpningsmedelsregistret. (Följ länken Register över bekämpningsmedel som får säljas under flera namn.

Tillbaka till föregående sida

Skapad
2012-04-23