Hur farligt är ett bek...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Hur farligt är ett bekämpningsmedel?


Fråga :

Hur farligt är ett bekämpningsmedel?


Svar :

De egenskaper hos ett bekämpningsmedel som kan påverka människors hälsa och miljön anges på förpackningen genom märkning med olika riskfraser och symboler.

Dessutom görs en indelning i tre olika behörighetsklasser. Medel i klass 1 och 2 får endast användas yrkesmässigt och kräver ibland speciell utbildning eller tillstånd för att få användas. Medel för konsumentanvändning tillhör klass 3. Produktspecifik information om vilken behörighetsklass ett medel tillhör finns i bekämpningsmedelsregistret.

 

Tillbaka till föregående sida

Skapad
2012-04-24