Vad händer i EU när de...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Vad händer i EU när det gäller växtskyddsmedel?


Fråga :

Vad händer i EU när det gäller växtskyddsmedel?


Svar :

Den stora översynen av växtskyddsmedel som nu genomförts inom EU har inneburit en radikal utrensning av äldre problematiska medel. Det har ökat skyddet för människors hälsa och miljön, men det har också drabbat många länder vad gäller möjligheter att bemästra vissa växtskyddsproblem. Växtskyddsmedlens nytta är inte en bedömningsgrund i utvärderingarna enligt EU-direktivet.
Sverige var väl rustat inför denna genomgång eftersom vi redan innan medlemskapet i EU hade genomfört en liknande utrensning.

Läs mer om resultatet av översynsprogrammet.

Det är nu viktigt att arbetet med att uppnå en enhetlig tillämpning fortsätter. KemI spelar en aktiv roll i detta arbete inom den norra zonen dit Finland, Danmark och de Baltiska staterna hör. Sveriges miljöminister Andreas Carlgren och och landsbygdsminister Eskil Erlandsson har också skrivit till Europeiska kommissionen och framhållit vikten av att arbetet med gemensamma riktlinjer prioriteras.

Läs mer om ministrarnas brev.

 

Tillbaka till föregående sida

Skapad
2011-10-25