Instrument och utrustn...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Instrument och utrustningar

Sedan 1992 har det varit förbjudet att tillverka och sälja kvicksilverinnehållande mätinstrument och en mängd olika elektriska komponenter. Det gamla förbudet har dock inte gällt för utrustningar som innehåller sådana instrument eller komponenter.

Det nya generella kvicksilverförbudet inkluderar både mätinstrumenten och de elektriska komponenterna som sådana samt utrustningar som innehåller dem.

Undantag medges för att släppa ut vissa kvicksilverinnehållande instrument och utrustningar på marknaden för att det ska finnas tid för att utveckla kvicksilverfria alternativ. Det gäller:

  • termometrar för flampunktsbestämning enligt direktiv 67/548/EEC om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen. Enligt direktivet krävs kvicksilverinnehållande termometrar och det kan ta tid att få till stånd en ändring av direktivet. Undantag medges för att sätta termometrarna på marknaden till och med 2013-12-31,
  • spårsändare för vilt för användning inom forskning får sättas på marknaden till och med 2010-12-31,
  • svetshjul till sömsvetsmaskiner samt påfyllning av kvicksilver till dessa får sättas på marknaden som reservdel till och med 2013-12-31 för raka profiler och till och med 2017-12-31 för böjda profiler.

De instrument och utrustningar som omfattas av vissa EG-direktiv som reglerar kvicksilver omfattas inte av det svenska generella förbudet. Det gäller till exempel direktivet om elektriska och elektroniska produkter, direktivet om uttjänta fordon, direktivet om typgodkännande av fordon och batteridirektivet. Dessa undantag från det svenska förbudet framgår av olika bestämmelser i förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter. 

Medicinteknisk utrustning och övervaknings- och kontrollinstrument omfattas för närvarande inte av direktivet om elektriska och elektroniska produkter men kommer eventuellt att omfattas av direktivet framöver och därför medges undantag tills vidare för dessa utrustningar och instrument i Kemikalieinspektionens föreskrifter.

Skapad
2011-10-21
Relaterat

Kvicksilver

Kontakt

Registrator
08-519 41 100
Måndag-fredag
09:00-11:00 och 13:00-15:00
Fax: 08-735 76 98
E-post: kemi@kemi.se