Läckage till grundvatten
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Läckage till grundvatten

Risken för att ett bekämpningsmedel ska läcka till grundvatten beror på flera faktorer. Markens beskaffenhet, klimat, bekämpningsmedlets egenskaper, dosering och odlad gröda är några exempel.

Beräkningsmodellen MACRO och svenska scenarion används vid bedömning av risk för läckage till grundvatten för svenska förhållanden. MACRO-modellen har utvecklats vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Modellen kan laddas ned från FOCUS webbplats (Forum for co-ordination of pesticide fate models and their use).

För att kunna tillämpa modellen krävs data för väder, mark och grödor. Detta kan beställas från SMHI för en kostnad 4 750 kr.

Beställning av väderdata

Gör din beställning av data för väder, mark och grödor här:

Kontakt: Ingela Alderin Hagring, SMHI
Telefon: 011-495 80 00
e-post: ingela.alderin@smhi.se

Näsbygårdsscenariot uppdaterat

Läs Kemikalieinspektionens kommentar till ändringarna av Näsbygårdsscenariot (på engelska) Revision of the Swedish groundwater scenario Näsbygård

Läs SLU:s utvärdering (på engelska) Evaluation of Näsbygård soil as a worst case scenario for clayey moraine soils in Skåne

Mer om bekämpningsmedel i miljön

Om du vill veta mer om hur bekämpningsmedel uppträder i miljön kan du hitta information på KompetensCentrum för Kemiska Bekämpningsmedel, CKB:s, webbplats.

Mer om hur riskerna för läckage till grundvatten bedöms i Sverige kan du läsa om i följande vägledningsdokument:

Se Vägledningsdokumentet på sidan om Vägledning och blanketter för växtskyddsmedel

Scenario development and parameterization for pesticide exposure assessments for Swedish groundwater

Reason for modeling the Swedish groundwater scenarios with the MACRO model for registration of plant protection products in Sweden

 

Skapad
2011-02-26
Kontakt

Allmänna frågor om växtskyddsmedel
08-519 41 333
Mån, ons, fre 09:00-11:00
Tis 13:00-15:00
E-post: vaxtskydd@kemi.se


Frågor om enskilda ärenden
E-post: kemi@kemi.se
Uppge ditt ärendenummer.