Övriga EU-förordningar...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Övriga EU-förordningar om växtskydd

Kommissionens förordning (EU) nr 284/2013 om uppgiftskrav för växtskyddsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden.

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av kommissionens förordning (EU) nr 284/2013 om uppgiftskrav för växtskyddsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden.

Kommissionens förordning (EU) nr 283/2013 om uppgiftskrav för verksamma ämnen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden.

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av kommissionens förordning (EU) nr 283/2013 om uppgiftskrav för verksamma ämnen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden.

Kommissionens förordning (EG) nr 1336/2003 om ändring av förordning (EG) nr 2076/2002 beträffande fortsatt användning av de verksamma ämnen som förtecknas i bilaga II.

Kommissionens förordning (EG) nr 2229/2004 om ytterligare genomförandebestämmelser för den fjärde etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG.

Kommissionens förordning (EG) nr 178/2006 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 för fastställande av bilaga I med en förteckning över livsmedels- och foderprodukter som omfattas av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1185/2009 om statistik om bekämpningsmedel.

Senast granskad
2013-04-08
Skapad
2012-08-31
Från Ordboken
  • Växtskyddsmedel -

    Används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. De har som uppgift att skydda växter eller växt­delar mot skadedjur, svampangrepp eller konkurrerande växter med mera.

Kontakt