Frågor och svar om bek...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Frågor och svar om bekämpningsmedel

Frågor och svar om bekämpningsmedel är uppdelade i följande kategorier:
(länkarna nedan leder till olika avsnitt på den här sidan)

Allmänt om bekämpningsmedel

Om växtskyddsmedel

Om Stomp och Totril

Om biocidprodukter (till exempel båtbottenfärger, medel mot råttor och möss, kreosot, tryckimpregnerat virke, träskyddsmedel och myggmedel) 

 

Allmänt om bekämpningsmedel

Kortfattad information om godkända eller tidigare godkända bekämpningsmedel finns i bekämpningsmedelsregistret.

Information om när och hur man ansöker om godkännande för ett bekämpningsmedel finns att läsa i vägledningsdokument. Beroende på typ av bekämpningsmedel, se information under rubrikerna Biocidprodukter respektive Växtskyddsmedel.

För att få svar på hur ett ansökningsärende ligger till, kontakta bkarendeplanering@kemi.se.

Frågor

Vart ska jag vända mig om jag vill veta mer om ett bekämpningsmedel?

Vad gör man om man har fått i sig bekämpningsmedel?

Vart vänder jag mig för att få information om enskilda verksamma ämnen och organismer?

Hur farligt är ett bekämpningsmedel?

Vad betyder symbolerna på förpackningen?

Vad gör jag med gamla bekämpningsmedel och bekämpningsmedelsrester?

Får jag använda ett bekämpningsmedel som jag köpt utomlands?

Hur tar jag reda på vilka bekämpningsmedel som är godkända?

Var och hur får man använda ett visst bekämpningsmedel?

Varför är produkt XXX inte godkänd längre?

Godkännandet har gått ut, får jag fortfarande använda, sälja eller köpa bekämpningsmedlet?

Jag köpte ett bekämpningsmedel som är godkänt men det finns inte med i bekämpningsmedelsregistret. Hur kan det komma sig? 

Vad händer i EU när det gäller växtskyddsmedel? 

Om växtskyddsmedel

Vanliga frågor om växtskyddsmedel handlar oftast om spridning av växtskyddsmedel i miljön, om godkännandeförfarandet eller om produkters egenskaper. Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna här.

Frågor om spridning av växtskyddsmedel besvaras av Naturvårdsverket.

Hittar du inte svar på din fråga om växtskyddsmedel här, kontakta oss gärna via e-post eller telefon.

Frågor

Vad innebär det nya förbudet mot neonikotinoider?

Jag har kvar preparat med gammal märkning. Kan jag fortfarande använda dessa enligt vad som står på mina burkar?

Angående förbudet för Pirimor. Begriper inte Kemikalieinspektionen att man måste kunna bekämpa bladlöss?

Hur kommer det sig att man för några medel måste anlägga en permanent bevuxen skyddszon ett år före användningen?

Var hittar jag underlag för tillståndsprövning av kemisk bekämpning inom vattenskyddsområden?

Hur bestämmer man vindanpassat skyddsavstånd och vilken utrustning är godkänd för detta?

Får min granne spruta växtskyddsmedel nära min tomt?

Finns det växtskyddsmedel i min mat?

Finns det godkända snigelmedel?

Om Stomp och Totril

Varför beslutar EU-länderna olika om Stomp och Totril?

Vad händer med Stomp och Totril?

Om biocidprodukter (till exempel båtbottenfärger, kreosot, tryckimpregnerat virke, träskyddsmedel, myggmedel)

Vanliga frågor om biocider handlar oftast om produkternas egenskaper. Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna här. Hittar du inte svar på din fråga om biocidprodukter här, kontakta oss gärna via e-post eller telefon.

Frågor

Hur kan jag förebygga problem med möss och råttor?

Vad ska jag göra om jag får problem med möss eller råttor?

Hur länge får jag använda den båtbottenfärg jag köpt?

Hur påverkar båtbottenfärger miljön?

Vad gäller för blymönja?

Vad gäller för träbåtar?

Varför godkänner KemI en kopparbaserad båtbottenfärg i Östersjön, jag trodde det fanns ett kopparförbud här?

Varför vill KemI förbjuda båtbottenfärg med zinkoxid?

Varför är reglerna strängare för Östersjön?

Vilka båtbottenfärger behöver godkännas av Kemikalieinspektionen?

Vilken metod för att bli av med påväxten är bäst för miljön?

Är de alternativa båtbottenfärgerna ofarliga?

Vad är kreosot?

Jag har kreosotimpregnerat virke i mitt bostadshus. Vad ska jag göra?

Får jag använda järvägsslipers och kreosotstolpar i min trädgård?

Vad gäller för stenkolstjära?

Är det tilllåtet att överlåta begagnade produkter som impregnerats med kreosot eller arsenikinnehållande träskyddsmedel (CCA)?

Vad innebär klassificeringen M, A, AB och B för impregnerat virke?

Vad bör jag tänka på när det gäller tryckimpregnerat virke?

Vad bör jag tänka på när jag använder mygg- och fästingmedel?

Finns det några metoder för att bedöma eller testa effektiviteten hos biocidprodukter?

 

 

Skapad
2012-04-25
Från Ordboken
 • Bekämpningsmedel -

  Kemiska produkter och biotekniska organismer för vilka krav på godkännande gäller, så kallade specialreglerade produkter. Ett bekämpningsmedel kan antingen vara en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel.

  Bekämpningsmedel definieras i miljöbalken som en kemisk eller biologisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorga­nismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom (14 kap. 2 § miljöbalken).

 • Växtskyddsmedel -

  Används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. De har som uppgift att skydda växter eller växt­delar mot skadedjur, svampangrepp eller konkurrerande växter med mera.

 • Biocid -

  Biocid är latin och betyder livdödare. Kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel som är framställt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

   

Kontakt

Biocidprodukter
08-519 41 122
Mån, ons, fre 09:00-11:00
Tis, tor 13:00-15:00.
E-post: biocider@kemi.se


Växtskyddsmedel
08-519 41 333
Mån, ons, fre 09:00-11:00
Tis 13:00-15:00
E-post: vaxtskydd@kemi.se


Registrator - BK
E-post: kemi@kemi.se
Uppge ditt ärendenummer.