Godkännande: Infinito
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Godkännande: Infinito

Aktiva ämnen: propamokarb och fluopikolid

Användningsområde: Mot svampangrepp i odlingar av potatis.

Beslut: Ansökan godkändes 2012-06-21.

Motivering: Produkten Infinito har låg akut toxicitet och är inte irriterande för ögon och hud. Däremot kan produkten ge allergi vid hudkontakt. Kemikalieinspektionen bedömer att riskerna för yrkesanvändare av produkten är acceptabla om handskar används vid hantering/applicering/underhållsarbete, och utöver detta även overall vid applicering. Risker för arbetare och kringboende personer bedöms vara acceptabla när produkten används på det sätt som ansökan anger.

Fluopikolid är läckagebenäget. Ett villkor om total dos på samma fält över en treårsperiod motsvarande högst 0,3 kg fluopikolid/ha har därför satts.

Livsmedelsverket bedömer att användningen är acceptabel från konsumentrisksynpunkt.

Effektiviteten av Infinito har utvärderats i samråd med Jordbruksverket, som bedömer att Infinito visar sig ha tillräcklig effekt.

Skapad
2012-06-29