Beslut om bekämpningsm...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Beslut om bekämpningsmedel och parallellhandelstillstånd

Beslut om bekämpningsmedel

Kemikalieinspektionen (KemI) fattar beslut om godkännanden, fortsatta godkännanden, parallellhandelstillstånd, villkors­ändringar och återkallelser av bekämpnings­medelspreparat. Uppgifter om dessa med undantag av parallellhandelstillstånd finns i bekämpningsmedelsregistret (sök på beslut).

Beslut i urval

Fenox

Pirimor

Vertimec

Ficam D

Bioglans

Infinito

Beslut om parallellhandelstillstånd

Ett parallellhandelstillstånd kan beviljas om det växtskyddsmedel som sökanden vill föra in är godkänt i en annan medlemsstat (ursprungsmedlemsstaten) och det kan betraktas som identiskt med ett medel som är godkänt i Sverige (referensprodukten) (artikel 52 förordning (EG) nr 1107/2009).

Tillståndet gäller som regel för samma period som den svenska referensprodukten är godkänd. De användningsområden och villkor som gäller för referensprodukten gäller också för den produkt som parallellhandelstillståndet avser.

Om den parallellhandlade produkten ska släppas ut på marknaden ska den vara märkt på svenska. Märkningen av produkten ska

  • uppfylla märkningskraven enligt förordningen (EU) nr 547/2011
  • uppfylla klassificerings-, märknings- och förpackningskraven enligt direktiv 1999/45/EG (preparatdirektivet)

Den som har fått ett parallellhandelstillstånd är skyldig att årligen lämna uppgifter till KemI om försålda och förbrukade kvantiteter av produkten. Vidare ska årsavgifter baserade på försäljningsvärdet av medlet betalas (6 kap. 34 § förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken).

Parallellhandelstillstånd kan från och med den 1 september 2013 beviljas för biocidprodukter som är godkända enligt biociddirektivet eller EU:s biocidförordning.

Förteckning över parallellhandelstillstånd oktober 2013.

Senast granskad
2013-10-15
Skapad
2011-10-11
Kontakt

Biocidprodukter
08-519 41 122
Mån, ons, fre 09:00-11:00
Tis, tor 13:00-15:00.
E-post: biocider@kemi.se


Allmänna frågor om växtskyddsmedel
08-519 41 333
Mån, ons, fre 09:00-11:00
Tis 13:00-15:00
E-post: vaxtskydd@kemi.se


Frågor om enskilda ärenden
E-post: kemi@kemi.se
Uppge ditt ärendenummer.