Fortsatt arbete med na...
Listen   E-mail icon Share this page on Facebook

Fortsatt arbete med nanomaterial i Reach

28 June 2012

Den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa, behöriga myndigheter i EU:s medlemsländer, industrin och Europeiska kommissionen samlades i slutet av maj 2012 för att utbyta erfarenheter och diskutera hur registreringen av nanomaterial hos Echa kan förbättras.

Vid mötet träffades över 50 experter och diskuterade hur definitionen och registreringen av nanomaterial har fungerat hittills. De kom fram till att det finns behov av att ställa samman en lista över lämpliga analysmetoder som företagen kan använda för att avgöra om deras ämne ligger inom definitionen för nanomaterial.

Vid mötet kom man också fram till att en arbetsgrupp som kan ge råd till Echa om tekniska och vetenskapliga frågor rörande nanomaterial ska inrättas. Arbetsgruppen ska bestå av experter från behöriga myndigheter i EU-länderna.

Goda exempel från företag som redan har registrerat nanoämnen hos Echa kommer att samlas ihop och publiceras i syfte att hjälpa de företag som behöver registrera nanomaterial före den 31 maj 2013 och de som ska registrera före den 31 maj 2018.

I sin bedömning av nanomaterial kommer Echa att använda EU:s rekommenderade definition som riktmärke för vad som ska anses vara nanomaterial.

EU:s rekommenderade definition av nanomaterial

Läs mer på Echas webbplats

 

 

Mer hos andra

Echas pressmeddelande