Internationellt
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Internationellt

Jorden sedd från Apollo 17 Jorden sedd från Apollo 17 Med tillstånd av NASA / JPL-Caltech

Kemikalieinspektionen (KemI) samordnar sitt internationella arbete, dvs. det arbete som omfattar samarbeten utanför EU, inom ett internationellt sekretariat.

KemI deltar i och bidrar till internationellt arbete inom olika områden, till exempel genom att:

  • ge stöd till den svenska regeringen och delta i utveckling och genomförande av internationella konventioner och andra överenskommelser på kemikalieområdet,
  • samarbeta om utveckling genom avtalet mellan KemI och Sida,
  • delta i samarbete i internationella organisationer,
  • delta i nordiskt samarbete.

Riktlinjer för det internationella arbetet ges till exempel i regeringens proposition "Strategi för en giftfri miljö" och i regleringsbreven för KemI.

Konventioner och överenskommelser 

Kemikalieinspektionen deltar i arbetet med vissa konventioner och överenskommelser.

Utvecklingssamarbete

Global, regional och nationell nivå.

Samarbete i mellan­stat­liga organisationer 

Kemikalieinspektionen deltar i pågående arbete inom en rad internationella organisationer och bidrar med expertkunnande.

Nordiskt samarbete

Sverige är genom Kemikalieinspektionen ordförande för den nordiska kemikaliegruppen under 2011