Handlingsplan för en g...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Handlingsplan för en giftfri vardag

Foto av ett barn som tittar in i kameran. Foto: Myrén Film

Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för en giftfri vardag. Att minska de kemiska riskerna i vardagen är ett steg på vägen att nå riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö.

Arbetet sker i nära samarbete med andra myndigheter, näringslivet, forskarsamhället, miljöorganisationer och konsumentorganisationer.

På de här sidorna publiceras löpande information som står i relation till handlingsplanen och hur arbetet går framåt.

Branschdialoger

Dialoger pågår nu mellan KemI och näringslivet som en del i handlingsplanen.

Miljökvalitetsmålet

Giftfri miljö är ett av Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål.

Kemikalier i varor

Strategier och styrmedel för att minska riskerna med farliga ämnen i vardagen.

Hormonstörande ämnen

Vissa ämnen påverkar hormonsystemet och kan ge skador. Ett antal av dessa ämnen är idag förbjudna.

Kemikaliers kombinationseffekter

Människor och miljön utsätts hela tiden för bland­ningar av olika kemikalier vilket kan ge en så kallad cocktail-effekt.