Giftfri miljö
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Giftfri miljö

Illustration med en man som plockar ett äpple. Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö - ett av Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål. Illustration: Tobias Flygar

Trots regler och insatser från myndigheter och företag ökar användningen och spridningen av kemikalier. Ämnen med farliga egenskaper finns på platser där de inte hör hemma - i människors kroppar, växter, djur, hav, sjöar och marker.

Kunskapen om ämnens effekter är begränsad. I värsta fall kan farliga kemikalier orsaka skada på människors hälsa och miljön på lång sikt. Därför behövs en ökad medvetenhet och försiktighet vid användningen av kemikalier.

Sveriges regering och riksdag har fastställt 16 miljö­kvali­tets­­mål, varav ett är Giftfri miljö. Målet innebär att det till år 2020 ska finnas förutsättningar för att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier. Kemikalieinspek­tionen är den myndighet som ska driva på utvecklingen och har föreslagit ett antal viktiga mål för att en giftfri miljö ska bli möjligt att nå. För att nå dit krävs kraftfulla åtgärder och alla kan vi dra ett strå till stacken - myndigheter, forskare, producenter, konsumenter med flera.