Bekämpningsmedel
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Bekämpningsmedel

Traktordragen bomspruta Traktordragen bomspruta Foto: Björn Isaksson

Ansök om godkännande

Ett bekämpningsmedel måste vara godkänt av Kemikalie­inspektionen (KemI) för att få säljas i Sverige. Bekämpnings­medel definieras i miljöbalken som en kemisk eller biologisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorga­nismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom (14 kap. 2 § miljöbalken (1998:808)).

Ett bekämpningsmedel kan antingen vara en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel.

Bekämpningsmedel som ska säljas i Sverige måste också anmälas till KemI:s produktregister (produktanmälan).

Kontakt

Biocidprodukter
08-519 41 122
Mån, ons, fre 09:00-11:00
Tis, tor 13:00-15:00.
E-post: biocider@kemi.se


Allmänna frågor om växtskyddsmedel
08-519 41 333
Mån, ons, fre 09:00-11:00
Tis 13:00-15:00
E-post: vaxtskydd@kemi.se


Frågor om enskilda ärenden
E-post: kemi@kemi.se
Uppge ditt ärendenummer.


Relaterade myndigheter och organisationer