Upphandlingar
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Upphandlingar

Pågående upphandlingar

BeskrivningDiarienummer

Det finns inga upphandlingar att visa just nu.

 

- -

 

KemI:s förenklade upphandlingar annonseras också i www.opic.com.

Anbud ska inges som ett skriftligt original undertecknat av behörig firmatecknare i väl förslutet kuvert och i övre vänstra hörnet tydligt märkt med anbudets beteckning samt diarienummer.

Anbud ska vara KemI tillhanda senast angiven dag och adresseras till:

Kemikalieinspektionen
Box 2
172 13 Sundbyberg

Anbud kan lämnas via e-post inom anbudstiden till kemi@kemi.se. Om anbud via e-post lämnas den sista dagen inom anbudstiden ska det senast dagen efter åtföljas av skriftligt original enligt ovan.

Anbud kan under kontorstid också lämnas i receptionen på Esplanaden 3A i Sundbyberg. 
 
Allmänna upplysningar om KemI:s upphandlingar lämnas av Per-Ola Bengtsson.

Senast granskad
2013-05-20
Skapad
2011-02-15
Dokument
Begäran/svar Offentliga uppgifter (Skatteverket)

Blankett SKV 4820

 

Om offentlig upphandling

Upphandlingsstod.se
(information om offentlig upphandling från Upphandlings-
stödet vid Kammarkollegiet
)