Publikationer
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Publikationer

De flesta av våra nyare trycksaker finns att hämta som pdf-filer på webb­platsen. De trycksaker som har beställningsnummer finns också i tryckt version. Våra rapporter, PM, broschyrer och faktablad är gratis.

Beställ publikationer

CM Gruppen
Box 11093
161 11 Bromma
Ordertel: 08-505 933 35
Orderfax: 08-505 933 99
e-post: kemi@cm.se

Kom ihåg att ange beställnings­nummer och din adress.
 

Prenumerera på elektroniskt nyhetsbrev

Kemikalieinspektionen publicerar ett elektroniskt nyhetsbrev en gång per månad. Nyhetsbrevet är kostnadsfritt. Registrera din e-postadress och börja prenumerera. Prenumerera här.
 

Beställ föreskrifter

Tryckta versioner av Kemikalieinspektionens föreskifter (KIFS) kan köpas genom:

Norstedts Juridik AB/Fritzes
106 47 Stockholm
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 91

En förteckning över föreskrifter (KIFS) och andra regler på webbplatsen, finns under författningar.

Skapad
2011-04-11

Beställ KemI-rapporter, pm, broschyrer, fakta­blad hos:

CM Gruppen
Box 11093
161 11 Bromma
Ordertel: 08-505 933 35
Orderfax: 08-505 933 99
e-post: kemi@cm.se

Rapporter, PM, broschyrer och faktablad är gratis. Kom ihåg att ange beställnings­nummer och din adress.

 

Beställ föreskrifter

Tryckta versioner av Kemikalieinspektionens föreskifter (KIFS) kan köpas genom:

Norstedts Juridik AB/Fritzes
106 47 Stockholm
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 91