Farosymboler
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Farosymboler

Farosymbolerna används i samband med märkning av kemiska produkter enligt KIFS 2005:7.

Kemikalieinspektionen utfärdar föreskrifter om kemiska produkters hälso- och miljöfarliga egenskaper. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB (tidigare Räddningsverket) utfärdar föreskrifter om kemiska produkters brandfarliga, explosiva och oxiderande egenskaper.

Samtliga symboler går att hämta här. Bildfilerna finns i två format, gif och eps. Filerna är packade som zip-filer och innehåller samtliga symboler (kräver Winzip eller Stuffit Expander för uppackning).

GIF, färg (Zip-fil, 85 kB) | EPS, svart/vit (Zip-fil, 220 kB).

Om symbolerna ska användas till tryck, välj EPS-filerna och ange bakgrundsfärgen som PMS 151 100% (orange) till tryckeriet.

 

Farosymbol för kemiska produkter som är klassificerade som hälsoskadliga eller irriterande. Andreaskors.Hälsoskadlig/Irriterande

Farosymbol för kemiska produkter som är klassificerade som giftiga eller mycket giftiga. Dödskallesymbol.Mycket giftig/Giftig

Farosymbol för kemiska produkter som är klassificerade som frätande.Frätande

Farosymbol för kemiska produkter som är klassificerade som miljöfarliga.Miljöfarlig

Farosymbol för kemiska produkter som klassificerade som extremt eller mycket brandfarliga. Eldsymbol.Extremt/Mycket brandfarlig

Farosymbol för kemiska produkter som är klassificerade som explosiva. Explosionsymbol.Explosivt

Farosymbol för kemiska produkter som är klassificerade som oxiderande.Oxiderande

Skapad
2011-03-13