Bly i varor
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Bly i varor

Bly är en metall som finns runt omkring oss i miljön men även i livsmedel och produkter av olika slag.


Kemikalieinspektionen (KemI) har i olika tillsynsprojekt och regeringsuppdrag tidigare granskat bly i bland annat leksaker, kritor, hemelektronikprodukter, lampor, smycken och ammunition.

Risker

Exponering för bly kan ge skador på nervsystemet och medföra försämrad intellektuell utveckling och prestationsförmåga. Foster och små barn är speciellt känsliga. Andra effekter är högt blodtryck och ökad förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar hos vuxna.

Bly i kranar

Under våren 2011 rapporterade medier om att förhöjda halter bly i dricksvatten kan orsakas av kranar som innehåller bly.  Kranar som består av mässing innehåller ofta lite bly för att metallen ska gå att bearbeta lättare vid produktion.

Vid normala förhållanden läcker blyet inte ut från mässingen. I vissa fall, till exempel om vattnet är surt (har lågt pH-värde) kan bly läcka ut från metallen i kranen och hamna i dricksvattnet. Kommunalt vatten har inte så lågt pH men i hushåll med egen brunn kan vattnet ha lägre pH-värde.

För att undvika att vatten som man dricker innehåller skadliga ämnen bör man spola ut det vatten som har stått stilla i kranen under en längre tid innan man tar vatten.

Ansvar

Det är företagen, som sätter ut varor på marknaden, som är ansvariga för att varorna inte skadar människors hälsa eller miljön.

Flera myndigheter delar på tillsynsansvaret för kranar, rörledningar m.m.

  • Kökskranar, rörkopplingar i första hand byggprodukter enligt byggproduktdirektivet 89/196/EEG har Boverket ansvar för.
  • Gränsvärdet som gäller för bly i dricksvatten ansvarar Livsmedelsverket för enligt 14 kap. miljöbalken.
  • KemI kan bedriva tillsyn av det kemiska innehållet i kranar/rörledningar m.m. med stöd av miljöbalken eller produktsäkerhetslagen.

För analys av eget vatten är det hemkommunen eller det kommunala vattenbolaget som är rätt instans att kontakta.

Skapad
2011-03-22

Bly i varor


Cas-nr
Eg-nr
Synonymer
Smältpunkt
Kokpunkt
Ångtryck
Vattenlöslighet

Bly är en metall som finns runt omkring oss i miljön men även i livsmedel och produkter av olika slag.